Læreplaner og årshjul

Sociale kompetencer

 

Jeg støtter børnene i at føle tilhørsforhold og være en værdifuld deltager i fællesskabet. Jeg giver dem mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov, og samtidig kunne hjælpe og drage omsorg for andre samt danne små venskaber.

 

Det gør jeg fx. ved:

 

At hjælpe dem med at løse konflikter.

At være opmærksomme på børnenes aktuelle behov.

At præsentere børn fra andre grupper, når de fx er med i legestue.

At sørge for jeg hele tiden er tilgængelige og nærværende.

At de krav vi stiller til børnene er afstemt efter deres udviklingstrin.

At lave små "øer" i legestuen, hvor mindre grupper af børn kan fordybe sig sammen, når der er behov for dette.

Igennem fælles aktiviteter og italesættelse af hinandens følelser, udtryk og oplevelser.

 

Du som forældre kan også understøtte denne kompetence fx ved at:

Invitere en af kammeraterne hjem til et par timers leg fx i weekender eller ferier (dette kan også gøres sammen med kammeratens forældre), eller evt. mødes på en legeplads.

Barnets alsidige personlige udvikling

 

Jeg støtter børnene i at være nysgerrige og undersøgende og turde "være på" samtidig med, at de også kan give plads til andre. Jeg vil gerne have, de skal kende egne følelser, samt at de kan fordybe sig i leg og aktiviteter.

 

Det gør vi ved:

At sætte ord på barnets følelser og handlinger.

At tale med forældrene om, hvad der optager barnet lige nu, og hvad der er det næste, det skal lære.

At anvise et alternativ, når vi standser en handling.

At give konkrete og tydelige anvisninger på, hvad vi ønsker og forventer af barnet.

Aldrig at vurdere barnets følelser - alle følelser er ok.

Først at aflede når vi har anerkendt barnets følelse af frustration.

At følge og støtte op om barnets initiativer.

At inddrage barnet i hverdagens gøremål.

At lave stillesiddende kreative aktiviteter svarende til barnets alder, men også vilde lege med tydelige start og stop.

At respektere at små børn har brug for at bruge hele kroppen, og derfor gerne må sidde, ligge og stå under en aktivitet.

At komme med input der kan bygge videre på en leg.

 

Hvad kan i som forældre gøre:

 

Sætte ord på barnets handlinger og følelser

være kærlige tydelige voksne

Støtte op om det I sammen med mig finder vigtigt i barnets udvikling her og nu

Kulturelle udtryksformer

 

Jeg lærer børnene om traditioner, fællesskaber og forskellige måder at udtrykke sig på.

 

Det gør jeg fx. ved:

 

At vise børnene og inddrage dem i teater og musik.

At lave kreative ting hvor vi benytter forskellige slags materialer.

At lege med klædud-tøj.

At gøre noget ud af højtiderne sammen med børnene.

At lære dem rim og remser,  samt kendte billedbøger/sange.

At fortælle dem klassiske børnehistorier.

At inddrage forældrene i forskellige arrangementer.

 

Hvad kan i som forældre gøre:

 

Deltage aktivt i dagplejens forældrearrangementer.

Vise interesse for de ting, barnet har deltaget i og lavet. 

Tage barnet med på biblioteket, ud at handle, inddrage det i rengøring, madlavning m.v.

Krop og bevægelse

 

Jeg vil styrke børnenes kropsbevidsthed og lære dem glæden ved at bevæge sig.

 

Det gør jeg fx. ved:

 

At skabe plads og inspiration til tumlelege

At prioritere gulvplads og udeliv.

Jeg bruger sansegynger, madrasser/puder, balanceting,

bolde m.v.

At høre og bevæge os til musik

At lege bevægelseslege hvor vi har fokus på kroppen.

At gå i skoven hvor vi bland andet går på forskelligt

undelag, løbe på bakker, ruller, kravler og balancere på træstammer.

 

Jeg har også et samarbejde med sanse og motorikcenteret i Aalborg, hvor vi jævnligt tager ud og prøver kræfter med nye ting, får tjekket vores motorik, og evt. får øvelser med hjem.

 

Vi vil gerne give børnene madmod og forebygge kræsenhed.

 

Det gør jeg fx. ved:

 

Hyppigt at præsentere dem for nyt mad/nye ingredienser.

Og ved at vi gentager det nye mange gange.

At inddrage dem i madlavningen ved f.eks. at lade

dem røre i en skål og skære grøntsager.

At lære dem om både surt, sødt, salt og stærkt

 

Hvad kan i som forældre gøre:

 

Lade barnet gå (når det selv kan) så meget som muligt, fx også til og fra bilen.

Finde tid i hverdagen til at barnet kan øve sig i at tage tøjet af og på (når barnet er klar til dette)

Give barnet tøj på, der gør det let at bevæge sig i, og lettere at øve af- og påklædning med.

Lade barnet spise selv også med ske og gaffel.

Lade barnet drikke af en kop uden tud.

Hvis i får øvelser med hjem, så kan i prioritere 5-10 min om dagen til disse øvelser.

Sprog

 

Jeg støtter børnene i at eksperimentere med forskellige udtryksformer og i at udvikle deres ordforråd. Jeg støtter dem også i at udvikle evnen til skabe kontakt og forståelse.

 

Det gør jeg fx. ved:

 

At sætte ord på barnets handlinger, følelser, begreber og de ting, de viser interesse for.

At fortælle historier og benytte dialogisk oplæsning.

At fortælle rim og remser.

At synge, lave sanglege og bruge fagter.

At give barnet små opgaver , så de lærer at modtage små beskeder.

At lege lytte- og gemmelege (med både personer og ting).

At tale med dem om de oplevelser vi har, samt de oplevelser forældrene har fortalt om hjemmefra.

At benævne farver, antal og bogstaver.

 

Hvad kan i som forældre gøre:

 

Sætte ord på barnets og egne handlinger og følelser.

Læse bøger og synge med barnet dagligt.

Inddrage barnet i, og tale om , de daglige gøremål.

Fortælle mig om små oplevelser hjemmefra, så jeg kan tale med barnet om dem.

Natur og naturfænomener

 

Jeg vil gerne lære børnene glæden ved at opholde sig i naturen. De skal opleve lys, lyde, luft, farver, dyr, forskelligt vejr og planter.

De skal også lære hvordan man viser respekt for naturen og dyrene - store som små.


Det gør jeg fx. ved:

 

At lege uden for.

At tage på ture og udforske nye former for natur.

At deltage i den årlige affaldsindsamling, igennem naturfredningsforeningen.

At tage på bondegårdsbesøg.

At holde udedage, hvor alt fra aktiviter til måltider og middagssøvn foregår i det fri.

At tale om vejr, sætte ord på og vise dem hvordan man mærker regnen/sneen/disen/tågen/solen.

At flytte typiske indeaktiviteter udenfor nogle gange.

At opleve maden fra jord til bord.

At lave sanseskattejagt i naturen, lede efter bestemte farver/former mm.

At tale om og være gode rollemodeller i forhold til at

passe på naturen (vi smider ikke affald på jorden, vi træder ikke på edderkopper, vi ridser ikke i barken på træerne osv.)

 

Hvad kan i som forældre gøre:

 

Sørge for praktisk tøj der passer til aktiviteten og som barnet kan bevæge sig frit i.

Tale med barnet om hvad, det har oplevet i

løbet ad dagen.Tage ud og oplev naturen med jeres barn.

 

 

 Læreplaner